Superchart не запам'ятовує налаштування відображення

Superchart при відображенні графіків показує лише 1 год і 6 год. Інші стандартні не хоче. При виборі в налаштуваннях 1 день і т.д. високої щільності - показує, але при перезапуску налаштування не запам’ятовуються і знову працює тільки 1 год і 6 год. Як зробити, щоб при перезапуску зберігався попередній вибір? І чому не показує стандартну щільність, а тільки високу?

Are all your Blynk related items updated with the latest versions? App, Library (including re flashing the devices) and Local Server, if used?

Замінив локальний сервер server-0.32.1-java8 на останню версію server-0.36.5-java8 і тепер на екрані зверху при запуску червоний кружок і Offline since і час коли замінив сервер. Порти ніби правильні, порт форвардінг теж. А дані не поступають. Що я забув зробити?

Versions?

And those ports are 8080?

Портфорвард на всі 3 порти 8080, 9443, 8441. На попередній версії сервера все працювало.

Після оновлення бібліотеки і перепрошивки ESP монітор ком порта видає
[16828] Connecting to 91.225.200.195
[16837] Packet too big: 20527

You did a big jump in Server versions… so probably some incompatibilities somewhere in code…

You are using both 8080 and 8441? Different devices?

What client (device) hardware?

Ethernet, WiFi, BT/BLE?

EDIT based on duplicate topic title, probably an ESP8266… so then it is a question of using port 8080 or SSL with 8441? Recommend only using 8080 and NOT SSL with ESP8266

Can you confirm only one instance of server is running.

Can you show the sketch here please.

Замінив ір на локальний, щоб не впливав портфорвардінг. Ось скетч

#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

//Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
Adafruit_BME280 bme;

char auth[] = "5e6ed226133f4a75a70a3c64c3b2e1e6";
char ssid[] = "No_signal";
char pass[] = "";
SimpleTimer timer;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 
 Wire.begin(D2, D1);
 Wire.setClock(100000);
 
 Serial.println(F("BME280 test"));

 if (!bme.begin()) {
  Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
  while (1);
 }

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,153));
 timer.setInterval(60000L, sendUptime);

  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");

  Serial.print("Pressure = ");

  Serial.print(bme.readPressure() * 0.75006375541921 / 100.0F);
  Serial.println(" mmHg");

  Serial.print("Approx. Altitude = ");
  Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
  Serial.println(" m");

  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());
  Serial.println(" %");

  Serial.print("Light = ");
  Serial.print(int(analogRead(0)/2*3));
  Serial.println("Lm");

  Serial.println();
}

void sendUptime()
{
 // You can send any value at any time.
 // Please don't send more that 10 values per second.
 Blynk.virtualWrite(10, int(bme.readTemperature())-2); 
 Blynk.virtualWrite(11, int(bme.readHumidity())); 
 Blynk.virtualWrite(12, int(bme.readPressure() * 0.75006375541921 / 100.0F)); 
 Blynk.virtualWrite(13, int(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA))); 
 Blynk.virtualWrite(14, int(analogRead(0)/2*3));
}

void loop() {
  Blynk.run(); // Initiates Blynk
  timer.run(); // Initiates SimpleTimer
  }

I fixed your pasted code formatting as required for proper forum viewing - [README] Welcome to Blynk Community!

You are not indicating the required port here, needed for Local Server… Should be something like this:

Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,153), 8080);

Ура, працює! Раніше порт там не вказував і працювало, Дивно. Тепер буду вказувати. Дякую !!!

The new port changes require it now.

Good…

Now, how about that SuperChart issue? :smiley:

There not any SuperChart issue now. Thank you!

2 Likes

Так. Раніше локальні і хмарні сервера використовували один й той самий порт 8442. Тому скетч був однаковий для локального і хмарного сервера. 8442 порт був часто заблокований в корпоративних мережах. Тому ми перевели хмарні сервера на порт 80. ВІдповідно дефолтний порт для скетча став 80. Але локальний сервер ми не можем запустити під 80 портом, бо це вимагає рутових прав доступу. Тому локальний запускається на 8080. І вже вам вирішувати - форвардити 8080 на 80 чи прописати 8080 в скетчі.

Зрозумів, дякую. Добре, що не 80, бо на ньому вебсервер. Хоча 8080 теж не завжди добре, бо ним часто користуються, але завжди можна щось перефорвардити.