Đồng bộ hai nút nhấn vật lý bị treo không điều khiển được sử dụng ESP32 DEV

Mình thực hiện trên ESP32 DEV,với 2 nút nhấn vật lý đồng bộ trạng thái với BUTTON trên Blynk thì rất ok,mình chống rung phím bằng phần cứng nên không set qua code,khi mình đưa thêm 1 đầu ra và nút nhấn thì sau khi nạp vào ÊSP bị đứng và xuất on relay luôn không điều khiển được .Blynk kết nối tốt vs ESP.Mong các bạn giúp đỡ.

Try to talk in english, maybe someone that can’t understand VN can reply you better at this way ^w^

Using Google translator… i can say to you that you can get a better reply if you share your code
Thank you.


https://community.blynk.cc/uploads/default/original/2X/3/364b0639df751f9346f9ea7559d0c03b903c3298.PNG

Bạn đưa code lên thì may ra có thể xem được