Xin hướng dẫn làm project nhận dữ liệu lên ứng dụng blynk

Mình có một board arduino uno r3 chip ch340 một module wifi esp8266 một bàn phím nhập số. Mình muốn làm một Project trên blynk dạng nhập dữ liệu từ bàn phím và trên ứng dụng Blynk sẽ hiển thị dạng biểu đồ cho trực quan sinh động. Xin hỏi code mẫu.
Cảm ơn rất nhiều!

1 Like

Chào bạn, code mẫu thì không có đâu bạn chỉ có những code mẫu cho các dữ liệu có sẵn trên ứng dụng thôi https://examples.blynk.cc ,ý tưởng của bạn cơ bản vẫn làm được tuy nhiên bạn phải tự viết code .

@thechien192 : Bạn push data lên Blynk và dùng widget SuperChart hoặc Gauge nhé …thật là dễ dàng !