Xin giúp đỡ tôi cách gửi thông báo từ Nodemcu esp8266 lên Twitter

Xin chào!
Trước khi tạo chủ đề mới cần lưu ý:

 1. Tìm kiếm các chủ đề liên quan đến vấn đề của bạn trên diễn đàn trước khi hỏi?
 2. Hướng dẫn tại http://docs.blynk.cchttp://help.blynk.cc/
 3. Thêm chi tiết :
  • Tên thiết bị + kiểu thiết bị. Ví dụ: Arduino UNO sử dụng mạch Ethernet Shield
  • Điện thoại hỗ trợ (iOS hoặc Android) + phiên bản.
  • Máy chủ Blynk Quốc Tế hay Máy chủ Blynk cá nhân
  • Thư viện Blynk phiên bản nào
  • Thêm mã phác thảo của bạn.:point_up:Code của bạn phải nằm trong mã code này
  Đơn giản chỉ cần dán mã của bạn giữa `` `Nếu bạn không định dạng mã của bạn, chủ đề của bạn có thể bị xóa bởi người kiểm duyệt.

  void loop()

so what else ?

It is soooo complicated … what ever will we do??

http://docs.blynk.cc/#widgets-notifications-twitter <— Dem pesky Documentation stuffs

Oh, that’s all? :blush:

However, unless something has drastically changed (since I last tried), The twitter option does NOT work on Local Server.

2 Likes

@nqcuong90a90
Dear Cuong,
Bạn vào widgets twitter để kết nối vs tài khoản của bạn như hình phía trên bạn Gunner hướng dẫn, sau đó thiết lập trong code bạn là được.

Hướng dẫn kham khảo tại đây: http://docs.blynk.cc/#widgets-notifications-twitter

Thân ái.