Mach esp32 tu kết nối lại mạng khi bị mất mạng hoặc mất điên

Xin chào!
Cho mình hỏi chút mạch esp32 khi bị mất mạng hoặc mất điện khi có mạng trở lại thì không tự động kết nối mạng được, mà phải bấm nút reset trên mạch thì mới tự kết nối được, các bác có cách nào giúp em cho nó tự kết nối lại được không. em sử dụng wifi

void loop()

Hi @nghoan.pt bạn sử dụng blynk connect or post code của bạn lên mình xem giúp nhé.

1 Like

Cho các mục đích cơ bản nhất, bạn đã đọc phần này trong docs của Blynk chưa? Tôi ko chia sẻ code cụ thể vì tôi chắc bạn sẽ đọc và làm được.
http://docs.blynk.cc/#blynk-firmware-virtual-pins-control-blynk_app_connected

Dù sao, Blynk cũng đã có code theo mình là khá hay nên bạn có thể tham khảo ở đây