Local server chiếm dung lượng ổ đĩa

Hôm cài server local mình có cài thêm PostgreSQL DB, và có cảnh báo là sẽ chiếm dung lượng ổ đĩa nhanh chóng nhưng ko nghĩ là nhanh như vậy.
Nó nuốt gần 20GB trong 2 tháng cho tầm 8 user

Giờ mình muốn giảm dung lượng xuống, với lại tối ưu cái PostgreSQL DB kia nhưng chưa rõ cách truy cập vào database như thế nào. Bác nào có tài liệu xin chia sẽ giúp.

Blynk Local Server uses PostgreSQL as a 3rd party addition, thus doesn’t document or service it… That is all done by the PostgreSQL site themselves.

Máy chủ cục bộ Blynk sử dụng PostgreSQL như là một bên thứ 3 bổ sung, do đó không tài liệu hoặc dịch vụ nó … Đó là tất cả được thực hiện bởi các trang web PostgreSQL mình.

1 Like

Hi @Goldenfish
Hiện tại mình cũng chưa có tài liệu gì cho PostgreSQL, để mình kiểm tra lại rồi báo bạn biết nhé.

Thân ái

mình gỡ PostgreSQL rồi nhưng vẫn ko thấy bớt dc gì.

Khi dùng disk usage analyser thì thấy dùng có hơn 5G, nhưng máy vẫn báo đầy ở dev/sda1 / (root folder) 100% mình ko hiểu tại sao lại bị như thế.

Founded, PostgreSQL take alot of space in /var/lib/postgresql i just removed the folder and PostgreSQL

Hôm nào gửi mình remote mình vào check thử

1 Like

Hehe, chạy bình thường lại rồi bác ạ.

Ok bạn, your welcome

Bạn có thể mình kết nối postgreSQL với blynk trên windows ?