Kiểm tra auth token

@noi Có cách nào để kiểm tra được là token nạp vào ESP8266 có đúng không ạ?

@dangkhoa9xset Hi, trên ứng dụng blynk lúc kết nối đúng token trên app của bạn nó sẽ hiễn thị online màu xanh đó bạn.

or bạn gắn esp8266 vào máy tính xem seri trên IDE coi nó có kết nối đến máy chủ blynk-cloud.com thành công không.

@noi ý mình là ESP nó có thể tự kiểm tra xem lúc không kết nối được với server thì nó phải phân biệt được là mất kết nối internet hay là sai auth token (trường hợp token bị refresh) để ESP có thể làm 1 công việc được lập trình sẵn, vd: tạo webserver để nhập lại auth token á.

@dangkhoa9xset có chứ, nó sẽ ko báo sai auth token khi máy chủ blynk bị mất kết nối , và nó sẽ tự động kết nối trở lại đến khi máy chủ hoạt động trở lại. lúc này bạn ko điều khiển đc nữa. còn muốn làm webserver để cấu hình trực tiếp bạn nên kham khảo thư viện wifi manager or bài mẫu này: http://arduino.vn/tutorial/1283-tu-tay-lam-thiet-bi-dieu-khien-thiet-bi-tu-xa-qua-wifi-esp8266

@noi nếu trường hợp mà sai token thì sao ạ? cái webserver mình đã làm chạy rồi, thiết bị mình code khi khởi động nó sẽ đăng nhập vào cái SSID được lưu vào EEPROM, nếu không kết nối được thì nó sẽ tạo webserver để mình nhập SSID, PASS, TOKEN và lưu lại vào EEPROM, sau đó khởi động lại. Giờ nếu nó đang chạy bình thường mà Auth Token bị refresh bởi app (cấp auth token mới) thì trên serial nó báo sai Auth Token nhưng mình muốn code cho ESP tự động nhận diện được là sai Auth Token luôn á bạn.

1 Like

Nếu sai auth token thì trên seri kết nối eps nó báo auth token fail , báo miết như vậy đó bạn.
còn lại trên app nó sẽ ko có cách nào báo cho bạn biết là sai token. nó chỉ báo đúng token online or offline thôi bạn.

@noi Chắc bạn chưa hiểu ý mình, mình muốn làm sao cho con ESP tự động nhận diện được là sai Auth Token.
VD:

Thực sự mình ko hiểu ý bạn lắm? mục đích cho con esp nhận sai token để làm gì?

@noi Để nó mở lại webserver để mình nhập lại token mới mà không phải nạp lại code. Còn bình thường khi kết nối được wifi nó tắt webserver.

Nếu vậy bạn làm 1 nút reset eeprom của esp đi, sau đó nhập lại, cách khác bạn đổi tên wifi nhà bạn đi nó sẽ tự động nhả ra và bật webserver cho bạn điền lại ssid, pass và token.

Bạn đã giải quyết được lỗi Invalid auth token chưa?