How to load firmware. Connecting Mega with ESP8266v1

ông ơi, nạp fimrware như thế nào vậy ạ. tui cũng đang kết nối mega với esp8266v1 nhưng ko thể nạp chương trình được ạ. Ông có thể cho tui xin hình ảnh đấu dây với code được ko ạ. Tks so much

http://help.blynk.cc/how-to-connect-different-hardware-with-blynk/arduino/esp8266-with-at-firmware

1 Like