BLYNK
HOME       📲 GETTING STARTED       📗 DOCS       ❓HELP CENTER       👉 SKETCH BUILDER

Đổi cổng kết nối cho các phiên bản Blynk client android và Blynk server mới

Blynk vừa có cập nhật mới về Server và phần mềm theo dõi trên Android os


Theo như tác giả thì một số hệ thống nhà mạng thường chặn cổng 8443 (trùng với cổng dịch vụ Blynk) nên 1 số người dùng không đăng nhập được hoặc không kết nối được với server local, vì thế họ đã đổi cổng kết nối trên app android từ 8443 sang 9443 và đề nghị nâng cấp phiên bản phần mềm máy chủ lên mới nhất tại đây https://github.com/blynkkk/blynk-server/releases/latest

việc nâng cấp phần mềm máy chủ là bắt buộc vì trên ứng dụng Blynk tải từ Google Play sẽ không kết nối được với phiên bản server cũ (mình đã thử)
Việc cập nhật phần mềm máy chủ khá đơn giản, các bạn chỉ cần tải file server-xxx-java8.jar hoặc server-0.30.xxx.jar về và đổi tên file trùng với tên file phần mềm máy chủ server-0.xx.xx.jar hiện tại của bạn sau đó chép đè file server mới lên file server cũ. Cuối cùng là khởi động lại máy chủ Blynk để áp dụng thay đổi.

Sau khi khởi động lại máy chủ:

Trên IOS:
Kết nối vẫn như cũ (Cổng 8443 vẫn có thể kết nối đến hết tháng 6/2018) và trong tương lai gần chắc sẽ có cập nhật ứng dụng Blynk cho ios bắt buộc dùng cổng 9443

Trên Android:

Vẫn kết nối vào máy chủ cũ, username cũ, pass vẫn giữ nguyên, port từ giờ sẽ là 9443

(Port 9443 phải được mở trước đó trên modem, NAT về địa chỉ của máy chủ trong hệ thống mạng nội bộ LAN. Mình nhớ là port này được mở từ đầu lúc cài server blynk cũ rồi nên không cần thiết lắm)

3 Likes

@Goldenfish Đúng rồi, tuy hơi dài nhưng thanks bạn đóng góp bài viết trên đây tuy nhiên viết thiếu chữ nhé.