Cac ban nen dung particle.io. Chay ngon hon nhieu lam

Xin chào!
Trước khi tạo chủ đề mới cần lưu ý:

 1. Tìm kiếm các chủ đề liên quan đến vấn đề của bạn trên diễn đàn trước khi hỏi?
 2. Hướng dẫn tại http://docs.blynk.cchttp://help.blynk.cc/
 3. Thêm chi tiết :
  • Tên thiết bị + kiểu thiết bị. Ví dụ: Arduino UNO sử dụng mạch Ethernet Shield
  • Điện thoại hỗ trợ (iOS hoặc Android) + phiên bản.
  • Máy chủ Blynk Quốc Tế hay Máy chủ Blynk cá nhân
  • Thư viện Blynk phiên bản nào
  • Thêm mã phác thảo của bạn.:point_up:Code của bạn phải nằm trong mã code này
  Đơn giản chỉ cần dán mã của bạn giữa `` `Nếu bạn không định dạng mã của bạn, chủ đề của bạn có thể bị xóa bởi người kiểm duyệt.

  void loop()

Than chao can ban ben Vietnam.

Minh nghi pairticle.io photon, electron sai ngon hon cac board khac. Neu cac ban chua dung thi thu di.

Minh rat muon lam video de huong dan cac em ben Vietnam theo nganh nay. Dung particle.io cho iot . Mong cac em ben Vietnam biet va program cho iot. 5 ,10 nam sau cac em rat gioi…!

Minh se dang tren youtube soon.

than chao cac ban ben Vietnam.

1 Like

Yes, Cảm ơn bạn, tụi mình sẽ test các board của pairticle photon ngay.

Cac ban co the mua tai day:
https://www.mouser.vn/search/refine.aspx?N=4253503268

Minh se ban cac dung cu can thiet cho project:

 1. 4 banh xe robot
 2. choi nhac mp3
 3. camera, etc…

ps. ban cho cac em ngheo thi khong lay tien loi.
Ban cho truong hoc hoach co so thi lay tien loi…

Gui ve thang Vietnam qua trung tam gui hang VN tai My…

Đặt hàng thế nào vậy bạn

Lam website soon!
Tam chac la dat hang qua day hoach, email.

Theo mình bạn đang trong diễn đàn của Blynk không nên giới thiệu một nền tảng khác. Mình xài Blynk hơn 2 năm rồi thấy nó tuyệt, mạnh và bảo mật.

For me, you should not introduce another platform that you are in the Blynk forum and its community. I have used Blynk for over 2 years that I feel it is great, powerful and security !

1 Like