Cộng đồng Blynk Việt Nam

Xin chào cộng đồng Blynk Việt Nam!
Trước khi tạo chủ đề mới các bạn cần lưu ý:

 1. Tìm kiếm trước các chủ đề liên quan trên diễn đàn trước khi đặt câu hỏi?
 2. Hướng dẫn code chi tiết tại http://docs.blynk.cchttp://help.blynk.cc/
 3. Thêm chi tiết thiết bị khi đăng :
  • Tên thiết bị + kiểu thiết bị. Ví dụ: Arduino UNO sử dụng mạch Ethernet Shield
  • Điện thoại hỗ trợ (iOS hoặc Android) + phiên bản.
  • Máy chủ Blynk Quốc Tế hay Máy chủ Blynk cá nhân
  • Thư viện Blynk phiên bản nào
  • Thêm mã phác thảo của bạn trên diễn đàn.:point_up:Code của bạn phải nằm trong mã code này
  Đơn giản chỉ cần dán mã của bạn giữa `` `Nếu bạn không định dạng mã của bạn, chủ đề của bạn có thể bị xóa bởi người kiểm duyệt.

  void loop()

Thân ái

1 Like

Hi, cho mình hỏi cách hiển thị thông báo Notification settings sau vậy, cám ơn các bạn nhiều.