Připojení k Free Wifi

Dobrý den. Jde připojit nodemcu esp8266 k otevřené (bez hesla) wifi síti?
V případě že ano tak jak na to

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks. <--------------------------
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

https://examples.blynk.cc/?board=ESP8266&shield=ESP8266%20WiFi&example=GettingStarted%2FBlynkBlink

Pete.

1 Like